CAMIO – pomiary z wykorzystaniem maszyny współrzędnościowej - poziom podstawowy i średniozaawansowany

To szkolenie jest dla Ciebie, jeżeli:

 • rozpoczynasz pracę przy pomiarach na maszynie współrzędnościowej z użyciem oprogramowania CAMIO lub chcesz ugruntować i podnieść swoje umiejętności w tym zakresie;
 • Pracujesz przy pomiarach na maszynie współrzędnościowej z użyciem oprogramowania CAMIO i chcesz zbudować lub rozwinąć swoje umiejętności pomiarowe.

Program szkolenia

 1. Graficzny interfejs użytkownika, tryby pracy: manual, auto, program;
 2. Menu końcówki pomiarowej `Probe`
  1. Tworzenie nowej końcówki, różnice między wartościami aktualnymi a  nominalnymi;
  2. Używanie kreatora (Wizard) do tworzenia końcówek pomiarowych;
  3. Zapisywanie i wgrywanie końcówek pomiarowych;
  4. Zmiana/wybór końcówki w
   programie;
  5. Kalibracja głowicy PH10;
  6. Pomiar kalibracji pozycji kuli wzorcowej;
  7. Kalibracja końcówki pomiarowej;
  8. Analiza wyników z kalibracji końcówki;
 3. Układ współrzędnych
  1. Płaszczyzna, prosta, punkt dla układu;
  2. Układ współrzędnych z elementów;
  3. Układ współrzędnych RPS;
  4. Wizard;
  5. 3 osie;
  6. Przesuwanie i obracanie;
  7. Zapisywanie i wgrywanie układu;
 4. Przemieszczanie maszyny pomiarowej – home, absolute, relative, offset do płaszczyzny, offset do elementu;
 5. Elementy pomiarowe;
  1. Różnice pomiędzy wartością nominalną a  rzeczywistą;
  2. Punkt, Linia, Płaszczyzna, Walec;
  3. Pomiar płaszczyzny opcją GRID (siatki);
  4. Konstrukcja elementów – projekcja, intersekcja, konstrukcja elementu ze zmierzonych
   punktów;
 6. Tolerancje;
  1. Tworzenie wymiarów i tolerancji geometrycznych;
  2. Przypisanie ich do elementów zmierzonych;
  3. Wyeksportowanie ich do okna wyjściowego (output window);
  4. Edycja paramatrów maszyny – szybkość pomiaru, odległość przed pomiarem, odległość po
   pomiarze;
  5. Skanowanie cyfrowe – parametry skaningu oraz skanowanie elementów;
 7. Podstawy kodowania DMIS
 8. Edycja modelu;
 9. Raportowanie.

Podstawowe informacje:

Cena szkolenia: 1 500 zł netto od osoby

Cena obejmuje:

* Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania

Wypełnij formularz zgłoszeniowy