VGStudio MAX -volume graphic

VG Studio MAX

VG Studio MAX to wiodący na rynku program do obróbki i analizy danych tomograficznych i mikro-tomograficznych. 

Szeroki wachlarz zaawansowanych funkcji znajdujących zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, pozwala na dokładną analizę danych CT, w celu uzyskania jak największej ilości informacji. Dzięki modułowej architekturze, możliwe jest dostosowanie VG Studio MAX według indywidualnych potrzeb, bez konieczności zakupu całego pakietu narzędzi, a także rozwinięcie oprogramowania o dodatkowe funkcje w późniejszym czasie.

Skontaktuj się z nami a na pewno dobierzemy dla Ciebie odpowiednią konfigurację modułów. 

ANALIZA MATERIAŁOWA
(Modules For Material Analyses):

 • Analiza porowatości i wtrąceń (Porosity/Inclusion Analysis Module) – pozwala na nieniszczące wykrywanie niedoskonałości w odlewie takich jak: pęknięcia, porowatość, wtrącenia, także zgodnie z normami P203, P202 oraz P201.
 • Analiza włókien i materiałów kompozytowych (Fiber Composite Analysis Module) – umożliwia analizę orientacji i kierunku ułożenia włókien w materiale.
 • Analiza pianek i proszków (Foam/Powder Analysis Module) – pozwala na analizę struktury komórkowej: grubości beleczek i wielkości komórek.
 • Porównanie odkształceń obiektu (Digital Voulme Corelation Module) – umożliwia porównanie deformacji i przemieszczeń między stanem początkowym i odkształconym obiektu.
 • Analiza baterii i ogniw (Battery Analysis Module) – pozwala pomiar wysunięcia anody tzw. „Overhang”.

SYMULACJE
(Modules For Simulation)

 • Symulacja montażu części – (Fixture Simulation Module) – umożliwia symulację finalnego montażu zeskanowanego obiektu w celu weryfikacji jego położenia pomimo bycia poza tolerancją.
 • Konwersja do FEM (Volume Meshing Module) – pozwala na konwersję danych CT do siatki elementów skończonych (FEM) do wykorzystania w późniejszych analizach.
 • Symulacja mechaniki konstrukcji (Structural Mechanics Module) – umożliwia symulację naprężeń mechanicznych.
 • Symulacja zjawisk przepływu (Transport Phenomena Simulation Module) – pozwala na symulację dyfuzji i przepływu płynów, elektryczności i ciepła w różnych materiałach.

ANALIZA GEOMETRYCZNA
(Modules For Geometry Analyses)

 • Pomiar współrzędnych (Coordinate Measurement Module) – umożliwia wykonanie pomiarów modelu 3D bezpośrednio z danych CT.
 • Import modeli CAD (CAD Import Module) – import natywnych rozszerzeń plików CAD.
 • Rozszerzenie PMI dla CAD(PMI Extension for CAD).
 • Porównanie geometrii (Nominal/Actual comparison) – pozwala porównanie geometrii zeskanowanego obiektu do modelu CAD lub modelu 3D tego samego rodzaju obiektu.
 • Analiza grubości ścian (Wall Thicknes Analysis Module) – umożliwia analizę grubości ścian w całej objętości obiektu.
 • Korekcja geometrii (Manufacturing Geometry Correction Module) – pomaga w zmianie parametrów narzędzi produkcyjnych, w celu uzyskania zadowalającej geometrii finalnego produktu.
 • Inżynieria odwrotna (Reverse Engineering Module) – umożliwia konwersję modelu ze skanów CT do modelu CAD.
smart-solutiona.pl - Moduł rekonstrukcyjny

REKONSTRUKCJA (CT Reconstruction)

Moduł rekonstrukcyjny (CT Reconstruction Module) – zaawansowane narzędzie do rekonstrukcji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat VG Studio MAX,
skontaktuj się z nami