Systemy X-Ray
do badania odlewów

Badania NDT to już dzisiaj nie tylko konieczność, ale też coraz częściej standard w przemyśle odlewniczym. Wychodzimy naprzeciw tym wymaganiom i oferujemy szeroką gamę urządzeń RTG do badań odlewów różnej wielkości produkcji naszego dostawcy Unicomp Technology.

W ofercie znajdują się wielkie kabiny uzbrojone w lampy o dużej mocy dla największych, bardzo masywnych odlewów oraz mniejsze systemy z lampami przeznaczonymi do prześwietlania i analizy porowatości w małych odlewach.

Oferowane systemy idealnie sprawdzą się w analizie pod kątem defektów, ciągłości spawów, porowatości w odlewach części, czy złożenia i obecności wszystkich komponentów w finalnym produkcie. Zastosowanie znajdą w kontroli jakości dla odlewni, segmentu automotive oraz aerospace oraz innych branż przemysłu ciężkiego.

Napisz lub zadzwoń do nas, a przedstawimy rozwiązanie idealne dla Ciebie twojej firmy, które pozwoli zminimalizować straty w produkcji i uniknąć kosztownych reklamacji z powodu niewystarczającej kontroli jakości.

Unicomp - UNC

Lampa 160kV
Analiza 2D
Wymiary
Waga

Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z nami