porowartosc

Badania nieniszczące – tomografia przemysłowa – porowatość

WHAT DO YOU YOU SEE versus WHAT WE SEE

To niezwykłe, jak różni się to, co możemy zobaczyć, od tego, co widzi tomograf przemysłowy obsługiwany przez naszego inżyniera, eksperta z zakresu badań nieniszczących metodami promieni rentgenowskich – tomografia przemysłowa CT & Xray oraz laminografia.

Zapraszamy do obejrzenia filmu pokazującego analizę porowatości, wykonaną na podstawie danych tomograficznych zeskanowanego odwiertu kontrolnego nawierzchni asfaltowej. Niepożądana porowatość to tylko jedna z wad materiałowych, jaką możemy wykrywać i eliminować dzięki badaniom nieniszczącym.

Zastosowanie tomografii komputerowej w przemyśle pozwala zobaczyć, co kryje się wewnątrz badanego detalu.  Dzięki zastosowaniu tomografii przemysłowej uzyskujemy modele 3D, obraz wnętrza badanego elementu oraz możliwości tworzenia przekrojów detalu w dowolnej jego płaszczyźnie.

Otrzymane w wyniku badania mikrotomograficznego wyniki możemy porównywać z  istniejącymi modelami CAD w zakresie wymiarów i geometrii na poziomie dokładności pomiarowej maszyn CMM. Podczas skanowania najmniejszych próbek, możliwe jest uzyskanie rozdzielczości przestrzennej rzędu dwóch mikrometrów.

Otrzymane w wyniku badania CT wyniki mogą posłużyć do stworzenia modelu CAD bardzo małych lub skomplikowanych geometrycznie elementów na potrzeby inżynierii odwrotnej.

Możemy zarówno dokonywać analizy porowatości czy też wtrąceń w materiale, jak i poszukiwać wad np. pęknięć oraz prowadzić analizy mechaniczne czy przepływu.

 Metoda sprawdza się  w analizie różnorodnych materiałów np. kompozytów, pianek, minerałów, metali oraz ich stopów, tworzyw sztucznych, ceramiki, tkanek biologicznych i wielu innych.  Coraz częściej wykorzystywana jest w branżach korzystających z technologii produkcji addytywnej.

W naszym portfolio mamy badania prowadzone na najbardziej nietypowych elementach – od meteorytu marsjańskiego, poprzez wszystkie typy detali z praktycznie każdej branży przemysłu, aż do... jabłek.

Dzięki prowadzonym z nami projektom badań z wykorzystaniem tomografii przemysłowej nasi klienci projektują lub ulepszają swoje wyroby, kontrolują bez kompromisu procesy produkcyjne, analizują przyczyny awarii lub krytycznych reklamacji, poprawiają jakości wyrobów i zadowolenie swoich odbiorców, eliminują zbędne koszty i poprawiają rentowność swojej działalności.

Oto kilka przykładów co możemy uzyskać i jakie usługi świadczymy:

  • Pomiary, kontrola geometrii i analiza wymiarów
  • Porównanie wymiarów rzeczywistych z danymi nominalnymi CAD
  • Porównanie wyników rzeczywistych z symulacją procesu produkcyjnego
  • Lokalizowanie wad wraz z analizą ich rozkładu oraz wymiarów
  • Badanie parametrów statystycznych w materiałach kompozytowych

Podsumowując komputerowa tomografia przemysłowa to nieniszcząca metoda badań wewnętrznej struktury obiektów, która może stanowić doskonałe narzędzie do kontroli i rozwoju jakości wyrobów i części.

Na załączonym filmie analiza porowatości, wykonana przez mgr inż. Dominika Czachurę na podstawie danych tomograficznych zeskanowanego odwiertu kontrolnego nawierzchni asfaltowej. 

Udostępnij: