smart-solutions.pl - porowartosc

Badania nieniszczące – tomografia przemysłowa CT – porowatość

Tomografia przemysłowa CT

WHAT DO YOU SEE versus WHAT WE SEE

To niezwykłe, jak różni się to, co możemy zobaczyć, od tego, co widzi tomograf przemysłowy obsługiwany przez naszego inżyniera. Eksperta jednakowo z zakresu badań nieniszczących metodami promieni rentgenowskich – tomografia przemysłowa CT & Xray oraz laminografia.

Zapraszamy do obejrzenia filmu pokazującego analizę porowatości. Badanie wykonane na podstawie danych tomograficznych zeskanowanego odwiertu kontrolnego nawierzchni asfaltowej. Jednakże niepożądana porowatość to tylko jedna z wad materiałowych, jaką możemy wykrywać i eliminować dzięki badaniom nieniszczącym i tomografii przemysłowej CT.

Zastosowanie tomografii komputerowej w przemyśle pozwala zobaczyć, co kryje się wewnątrz badanego detalu.  Dzięki zastosowaniu tomografii przemysłowej uzyskujemy:

  • modele 3D,
  • obraz wnętrza badanego elementu
  • możliwości tworzenia przekrojów detalu w dowolnej jego płaszczyźnie.

Otrzymane w wyniku badania mikrotomograficznego wyniki możemy porównywać z  istniejącymi modelami CAD. Zarówno w zakresie wymiarów, jak i geometrii na poziomie dokładności pomiarowej maszyn CMM. Podczas skanowania najmniejszych próbek, możliwe jest uzyskanie rozdzielczości przestrzennej rzędu dwóch mikrometrów.

Otrzymane w wyniku badania CT wyniki mogą posłużyć do stworzenia modelu CAD bardzo małych lub skomplikowanych geometrycznie elementów na potrzeby inżynierii odwrotnej.

Możemy jednakowo dokonywać analizy porowatości czy też wtrąceń w materiale. Jak i poszukiwać wad np. pęknięć oraz prowadzić analizy mechaniczne czy przepływu.

 Metoda sprawdza się  w analizie różnorodnych materiałów np. kompozytów, pianek, minerałów, metali oraz ich stopów, tworzyw sztucznych, ceramiki, tkanek biologicznych i wielu innych.  Coraz częściej wykorzystywana jest w branżach korzystających z technologii produkcji addytywnej.

W naszym portfolio mamy badania prowadzone na najbardziej nietypowych elementach. Od meteorytu marsjańskiego, poprzez wszystkie typy detali z praktycznie każdej branży przemysłu, aż do... jabłek.

Dzięki prowadzonym z nami projektom badań z wykorzystaniem tomografii przemysłowej nasi klienci projektują lub ulepszają swoje wyroby. Kontrolują bez kompromisu procesy produkcyjne, analizują przyczyny awarii lub krytycznych reklamacji. Poprawiają jakości wyrobów i zadowolenie swoich odbiorców, eliminują zbędne koszty. Poprawiają rentowność swojej działalności.

Oto kilka przykładów co możemy uzyskać i jakie usługi świadczymy:

  • Pomiary, kontrola geometrii i analiza wymiarów.
  • Porównanie wymiarów rzeczywistych z danymi nominalnymi CAD.
  • Porównanie wyników rzeczywistych z symulacją procesu produkcyjnego.
  • Lokalizowanie wad wraz z analizą ich rozkładu oraz wymiarów.
  • Badanie parametrów statystycznych w materiałach kompozytowych.

 

Podsumowując komputerowa tomografia przemysłowa to nieniszcząca metoda badań wewnętrznej struktury obiektów. Może stanowić doskonałe narzędzie do kontroli i rozwoju jakości wyrobów i części.

Na załączonym filmie analiza porowatości, wykonana przez mgr inż. Dominika Czachurę. Na podstawie danych tomograficznych zeskanowanego odwiertu kontrolnego nawierzchni asfaltowej. 

Odtwórz film na temat smart-solutions.pl - porowartosc

Udostępnij: