PolyWorks Inspector™

PolyWorks Inspector™ to uniwersalne oprogramowanie pomiarowe do kontroli jakości i analizy wymiarowej 3D. Pozwala na diagnozowanie i zapobieganie problemom z produkcją i montażem. Pomiary w czasie rzeczywistym umożliwiają nadzór montażu podzespołów oraz  jakości montowanych produktów przy użyciu mobilnych urządzeń pomiarowych i współrzędnościowych maszyn pomiarowych CMM.

Co sprawia, że ​​PolyWorks Inspector jest wyjątkowy?

 • Potężny zestaw funkcji do wyrównywania danych pomiarowych do modeli CAD, które obejmują najlepsze dopasowania powierzchni ograniczonych i przekrojów. Najlepsze dopasowania w granicach tolerancji, jak również techniki bazujące na cechach, punktach referencyjnych, miernikach Flush & Gap i innych.
 • Największy zakres funkcji kontroli wymiarów na rynku.
 • Kompletna analiza odchyłek powierzchni, krawędzi oraz przekrojów.
 • Wymiarowanie cech geometrycznych, analiza Flush & Gap, promieni profili.
 • Wymiarowanie linii charakterystycznych projektu, grubości, odstępu iwielu innych.
 • Analiza GD&T bazująca na algorytmach opisanych w normach ASME oraz ISO.
 • Zaawansowane możliwości określenia ramki baz wymiarowych, obsługa modyfikatorów baz oraz stref tolerancji.
 • Zaawansowane funkcje strefy tolerancji i nie tylko.
 • Zestaw narzędzi do raportowania wyników kontroli.
 • Dynamicznie aktualizowane tabele i zrzuty, automatyczne generowanie raportów.
 • Narzędzie Edytor raportów do dostosowywania zawartości i układu raportów oraz eksport do formatów PDF, Excel, Word i HTML.

PolyWorks Inspector dodatkowe zalety:

 • Tryb symulacji do przygotowania projektu offline.
 • Zestaw narzędzi do kontroli statystycznej procesu (SPC) które umożliwia automatyczne obliczanie i aktualizowanie bazy danych ze statystykami części dotyczącymi wymiarów obiektów i odchyłek powierzchni.
 • Udostępnianie wykresów trendów, statystyczne mapy kolorów i powiązane narzędzia do analizy.
 • Translator plików CAD dla formatów neutralnych IGES/STEP.
 • Gromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu.
 • Tworzenie siatek o wysokiej jakości w czasie rzeczywistym (Real-time quality meshing) oraz tworzenie siatek z chmur punktów offline.
 • Przekształcanie zeskanowanych chmur punktów w modele polygonowe za pomocą tworzenia siatek o wysokiej jakości w czasie rzeczywistym na potrzeby przetwarzania sieciowego podczas skanowania laserowego części.
 • Tworzenia siatek w trybie offline na podstawie plików danych chmur punktów.

PolyWorks to uniwersalna platforma oprogramowania metrologicznego. Wystarczy jedno oprogramowanie, aby radykalnie zwiększyć wydajność oraz kompetencje specjalistów, a zarazem zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem kilku oprogramowań dla różnych urządzeń.

PolyWorks Inspector to programowanie, które jest systematycznie rozwijane.
Obecnie użytkownicy mogą wykorzystać oprogramowanie z:

 • Przenośnymi urządzeniami pomiarowymi do pomiaru sondą – wszystkie dostępne wtyczki przeznaczone dla ramion pomiarowych, sond optycznych, trakerów laserowych, ręcznych maszyn współrzędnościowych.
 • Maszynami CNC CMM do pomiarów sondą – wtyczka CNC CMM z bezpośrednią komunikacją z kontrolerami maszyn współrzędnościowych oraz wtyczka I++ w trybie CNC.
 • Przenośnymi urządzeniami pomiarowymi do skanowania chmur punktów — wszystkie dostępne wtyczki do skanowania chmury punktów i funkcje importu różnych natywnych formatów plików chmur punktów dla laserowych skanerów liniowych, skanerów światła strukturalnego, skanerów siatek sferycznych o dużym zasięgu i innych.
 • Maszynami CNC CMM z możliwością skanowania chmur punktów – skaner laserowy obsługiwany przez wtyczkę CNC CMM.

Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z nami