lokalizacjaCentrum Prezentacji

Wydział Mechaniczny PK
al. Jana Pawła II 37  31-864 Kraków   

 

 

lokalizacjaBiuro i Centrum Prezentacji

ul. Kupiecka 11
03-046 Warszawa

 

 

Trzpienie pomiarowe

Wszystkie Trzpienie Pomiarowe firmy Renishaw odznaczają się wysoką jakością wykonania jak i zapewniają wysoką dokładność pomiarów. Bardzo ważny jest przemyślany wybór konfiguracji trzpienia, który zależy od współrzędnościowych maszyn pomiarowych 3D oraz aktualnych potrzeb pomiarowych. Dlatego poniżej zamieszczono krótką informację czym kierować się przy doborze trzpienia pomiarowego. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami, z przyjemnością pomożemy ci w wyborze odpowiedniego produktu, który z pewnością zaspokoi twoje potrzeby.


Reguły doboru trzpienia pomiarowego

Stosowanie kilku prostych reguł przy doborze trzpieni pomiarowych jest bardzo pomocne w celu wybrania najlepszej możliwości pod względem naszych potrzeb (dokładności).

 • Wybieranie krótkich trzpieni:
  Najlepszy wybór stanowi układ pomiarowy z użyciem trzpienia pomiarowego o długości minimalnej dla danego zastosowania. Wynika to z faktu, iż tym niższa jest dokładność trzpienia pomiarowego, im bardziej trzpień wygina się lub odchyla.

 • Minimalizowanie liczby połączeń:
  Każde połączenie trzpienia pomiarowego z przedłużaczem powoduje wprowadzenie potencjalnych punktów zginania i odchylania. Dlatego należy wystrzegać się zbyt dużej liczby części w zastosowaniach i starać się ograniczać ich liczbę do minimum.

 • Dobieranie możliwie największej kulki:
  Zwiększenie efektywnej długości roboczej.
  Zapewnienie maksymalizacji prześwitu pomiędzy kulką i trzonem, dzięki czemu redukowane jest prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywych wzbudzeń sondy pomiarowej spowodowanych "uderzeniem" o trzon trzpienia.
  Zastosowanie większej kulki pozwala na zastosowanie trzpienia o większej średnicy trzonu, co zapewnia zwiększenie sztywności trzpienia.
  Redukcja wpływu chropowatości powierzchni kontrolowanego elementu.

LK_glowica

trzpien_renishaw

glowica_renishaw

 


TERMINOLOGIA


A - średnica kulki, B - długość całkowita, C - średnica trzonu, D - efektywna długość roboczatrzpien_renishaw_wymiary

Długość całkowita - znormalizowane pojęcie długości całkowitej, która jest mierzona od tylnej powierzchni zamocowania trzpienia do środka kulki.

Efektywna długość robocza (EWL) - długość mierzona od środka kulki do punktu, w którym trzon styka się z mierzonym elementem przy pomiarze "prostopadłym" względem części. Na efektywną długość roboczą mogą mieć wpływ także tolerancje montażowe. Dlatego trzpienie pomiarowe firmy Renishaw są montowane zgodnie z rygorystycznymi normami w kontrolowanych warunkach.