lokalizacjaCentrum Prezentacji

Wydział Mechaniczny PK
al. Jana Pawła II 37  31-864 Kraków   

 

 

lokalizacjaBiuro i Centrum Prezentacji

ul. Kupiecka 11
03-046 Warszawa

 

 

Modus Renishaw

Oprogramowanie MODUS to wielofunkcyjna platforma do tworzenia i uruchamiania programów inspekcyjnych. Zawiera pełną obsługę rewolucyjnej techniki pomiarów w 5 osiach REVO®.

Warte uwagi cechy oprogramowania MODUS™ 

  • pełna obsługa pomiarowych układów sterujących zgodnych ze standardem I++ DME, w tym także uniwersalnych sterowników maszyn współrzędnościowych serii UCC firmy Renishaw
  • pełna zgodność z oprogramowaniem REVO®
  • programowanie offline wspomagane przez system CAD, pełna obsługa neutralnych formatów IGES, STEP, Parasolid® oraz VDA-FS
  • wysokiej jakości integracja z systemami CAD/CAM CATIA® (v5 i v4), Siemens® NX™ (poprzednio Unigraphics®), Pro/E® oraz Solidworks®
  • pełna symulacja i detekcja kolizji, w tym również dla przemieszczeń w 5 osiach
  • pełna obsługa rodzimego DMIS
  • certyfikowane algorytmy matematyczne
  • rozbudowane funkcje raportowania w trybie tekstowym i graficznym
  • elastyczne funkcje wyprowadzania wyników, w tym również w certyfikowanym formacie Q-DAS

 

Wielowymiarowa zgodność ze standardami

Oprogramowanie MODUS, stworzone na fundamencie takich standardów branżowych, jak DMIS, I++ DME, DML oraz Microsoft® SQL Server, oferuje maksymalną zgodność z istniejącymi programami i raportami. Uniwersalne opcje raportowania obejmują tryb tekstowy i graficzny, a wyniki można eksportować do plików w wielu różnych formatach, w tym w certyfikowanym formacie Q-DAS, co umożliwia wykonywanie wszechstronnych analiz SPC.

MODUS jest wyposażony w bogate funkcje raportowania, w tym również tradycyjne raporty tekstowe z maszyny współrzędnościowej z możliwością wszechstronnego formatowania, definiowanego przez użytkownika. Raportowanie w trybie graficznym umożliwia wyświetlanie wyników w odniesieniu do modelu CAD, w tym prezentowanie informacji statystycznych lub odchyłek kształtów 3D dla wielu elementów.

Oprogramowanie pomiarowe o rozbudowanych możliwościach

Nowe oprogramowanie MODUS™ tworzy rozbudowaną platformę dla pomiarów w 5 osiach. Konfigurowalny interfejs użytkownika umożliwia tworzenie programów rodzimego DMIS w trybie offline, pobierając informacje o elementach geometrycznych, powiązane wymiary oraz tolerancje z systemu CAD oraz zapewnia pełną symulację i detekcję kolizji. Oprogramowanie zawiera certyfikowane algorytmy pomiarów elementów, konstruowania elementów oraz ustawiania części.

Programy można tworzyć w trybie offline wprost z systemu CAD z ekranową weryfikacją toru ruchu sondy. Można definiować środowisko maszyny współrzędnościowej, zamocowanie oraz lokalizację przedmiotu na maszynie, korzystać z funkcji pełnej symulacji oraz detekcji kolizji programów pomiarowych działających w 5 osiach. Zapewnia to minimalizację czasu przestoju maszyny współrzędnościowej, ponieważ programy są odbierane gotowe do uruchomienia, z krótkim czasem sprawdzania lub nawet bez sprawdzania.

Wielowymiarowa zgodność ze standardami

Oprogramowanie MODUS, stworzone na fundamencie takich standardów branżowych, jak DMIS,

MODUS jest wyposażony w bogate funkcje raportowania, w tym również tradycyjne raporty tekstowe z maszyny współrzędnościowej z możliwością wszechstronnego formatowania, definiowanego przez użytkownika. Raportowanie w trybie graficznym umożliwia wyświetlanie wyników w odniesieniu do modelu CAD, w tym prezentowanie informacji statystycznych lub odchyłek kształtów 3D dla wielu elementów.

 

Oprogramowanie pomiarowe o rozbudowanych możliwościach

Nowe oprogramowanie MODUS™ tworzy rozbudowaną platformę dla pomiarów w 5 osiach. Konfigurowalny interfejs użytkownika umożliwia tworzenie programów rodzimego DMIS w trybie offline, pobierając informacje o elementach geometrycznych, powiązane wymiary oraz tolerancje z systemu CAD oraz zapewnia pełną symulację i detekcję kolizji. Oprogramowanie zawiera certyfikowane algorytmy pomiarów elementów, konstruowania elementów oraz ustawiania części.

Programy można tworzyć w trybie offline wprost z systemu CAD z ekranową weryfikacją toru ruchu sondy. Można definiować środowisko maszyny współrzędnościowej, zamocowanie oraz lokalizację przedmiotu na maszynie, korzystać z funkcji pełnej symulacji oraz detekcji kolizji programów pomiarowych działających w 5 osiach. Zapewnia to minimalizację czasu przestoju maszyny współrzędnościowej, ponieważ programy są odbierane gotowe do uruchomienia, z krótkim czasem sprawdzania lub nawet bez sprawdzania.

Wielowymiarowa zgodność ze standardami

Oprogramowanie MODUS, stworzone na fundamencie takich standardów branżowych, jak DMIS, I++ DME, DML oraz Microsoft® SQL Server, oferuje maksymalną zgodność z istniejącymi programami i raportami. Uniwersalne opcje raportowania obejmują tryb tekstowy i graficzny, a wyniki można eksportować do plików w wielu różnych formatach, w tym w certyfikowanym formacie Q-DAS, co umożliwia wykonywanie wszechstronnych analiz SPC.

MODUS jest wyposażony w bogate funkcje raportowania, w tym również tradycyjne raporty tekstowe z maszyny współrzędnościowej z możliwością wszechstronnego formatowania, definiowanego przez użytkownika. Raportowanie w trybie graficznym umożliwia wyświetlanie wyników w odniesieniu do modelu CAD, w tym prezentowanie informacji statystycznych lub odchyłek kształtów 3D dla wielu elementów.