lokalizacjaCentrum Prezentacji

Wydział Mechaniczny PK
al. Jana Pawła II 37  31-864 Kraków   

 

 

lokalizacjaBiuro i Centrum Prezentacji

ul. Kupiecka 11
03-046 Warszawa

 

 

Konferencja ISMQC Kraków 2013

Konferencja ISMQC Kraków 2013 Opublikowany:13.09.2013

We wrześniu braliśmy udział w Międzynarodowym Sympozjum nt. Pomiarów i Kontroli Jakości "ISMQC 2013" w Krakowie. Zorganizowane zostało ono przez Politechnikę Świętokrzyską  we współpracy z Politechniką Krakowską oraz Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Celem sympozjum była wymiana informacji na temat postępu naukowego i technicznego w różnych aspektach metrologii wielkości geometrycznych oraz kontroli jakości.  Głównymi tematami poruszonymi na sympozjum były:

  • - pomiary w technologiach wytwarzania, w tym: przyrządy i systemy pomiarowe, różnorodne zastosowania metrologii wielkości geometrycznych, strategie i metody pomiarowe, ocena i weryfikacja pomiarów, pomiary inteligentne,
  • - kontrola jakości w metrologii wielkości geometrycznych, w tym: strategie i metody kontroli jakości i zarządzanie jakością.

Dzięki uczestnictwie w tym wydarzeniu firma Smart-Solutions zapoznała się z bieżącymi trendami i nowościami w dziedzinie szeroko pojętej metrologii i kontroli jakości, czyli głównymi obszarami działalności firmy.