Nowość w naszej ofercie! Rdzenie i odwierty bez tajemnic!

Nowość w naszej ofercie! Systemy do badania rdzeni produkcji Geotek Ltd.

Z radością informujemy, że Smart Solutions zostało dystrybutorem systemów do nieniszczących analiz geologicznych rdzeni
z odwiertów wiodącego światowego producenta firmy Geotek Limited.

W szerokiej ofercie rozwiązań naszego dostawcy warto wyróżnić wielosensorowe skanery rdzeni serii MSCL,   elastycznie konfigurowalne,  wykorzystujące różnorodne analizatory geofizyczne i geochemiczne.

Gama rozwiązań Geotek obejmuje także kabiny CT & X-ray do tomografii 3D i prześwietlania 2D  stworzone z myślą o  badaniach wewnętrznej struktury rdzeni, skanery XRF do analizy geochemicznej oraz unikalne systemy kontenerowe, przystosowane do pracy w ciężkich warunkach na lądzie lub na morzu.

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu i wiedzy zespołu Geotek Ltd, produkowane systemy oferują niezrównaną funkcjonalność, znajdując zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w badaniach naukowych.

Jakie zadania mogą wykonać systemy Geotek Ltd?

Na początek przedstawiamy niektóre przykładowe zastosowania...

Tomografia przemysłowa CT w geologii badania minerałów, systemy do badania rdzeni i odwiertów, geologia, odwierty
 • Skanowanie rentgenowskie ASTM
 • Pomiary fali P i fali S
 • Gęstość, porowatość/profil zawartości wody
 • Właściwości petrofizyczne
 • Chemostratygrafia i mineralogia
 • Rentgenowska tomografia komputerowa
 • Właściwości petrofizyczne
 • Chemostratygrafia i mineralogia
 • Rentgenowska tomografia komputerowa
 • Ultraczuły XRF 100 µm
 • Modułowe wielosensorowe skanery rdzeni
 • Obrazowanie rentgenowskie, widzialne, UV, VNIR i SWIR
 • Rentgenowska tomografia komputerowa do wizualizacji rdzeni
 • Badania petrofizyczne
 • Półilościowa mineralogia dzięki obrazowaniu hiperspektralnemu
 • Analizy XRF
  i hiperspektralne
 • Zdjęcia rdzeni
 • Parametry geotechniczne
 • Nieniszcząca identyfikacja cech geozagrożeń
 • Obrazowanie rentgenowskie
 • Skład chemiczny i mineralogiczny
 • Fotografia liniowa w wysokiej rozdzielczości
 • Wieloczujnikowa digitalizacja rdzeni
 • Bazy danych

Poznajcie także wybrane urządzenia...

 • Rdzenie o długości do 155 cm i średnicy do 15 cm.
 • Kompatybilne czujniki: gęstość gamma, prędkość dźwięku
  (Vp i Vs), oporność elektryczna, podatność magnetyczna
  (czujniki pętlowe i punktowe), spektroskopia naturalnego
  promieniowania gamma, obrazowanie liniowe RGB wysokiej rozdzielczości, spektrofotometria barwna, spektroskopia w
  podczerwieni, fluorescencja rentgenowska.
 • Dane wyjściowe: rozdzielane tabulatorami pliki ASCII
  zawierające wszystkie zmierzone parametry wraz z
  głębokością w odwiercie.
 • Regulowana rozdzielczość i szybkość skanowania: typowa
  prędkość rejestrowania 4 m/h.

Tomografy komputerowe CT & X-Ray

 • Rozwiązania dopasowane do potrzeb: rdzeń umieszczony
  poziomo albo pionowo, obracany albo nieruchomy.
 • Lampy rentgenowskie o regulowanym napięciu nawet
  do 180kV dla prześwietlania gęstych i grubych rdzeni.
 • Maksymalna długość rdzenia do 150 cm i średnica do 15 cm.
  Możliwość obrazowania w trybie radiografii 2D,
  przekrojów 2D jak i tomografii 3D.
 • Modele: XCT, VXCT, RXCT, ScoutXcan, PlugXcan.

Spektroskopia fluorescencji rentgenowskiej (XRF)

 • Wysokowydajny krzemowy detektor dryftu (SDD) o dużej powierzchni z komorą pomiarową przepłukiwaną
  helem, co znacznie poprawia czułość, szczególnie w przypadku lekkich pierwiastków, takich jak Mg, Al i Si.
 • Najszerszy zakres pierwiastków od Mg do U na poziomie ppm.
 • Zamknięte źródło promieniowania rentgenowskiego o niskiej mocy zapewnia bezobsługową, długą żywotność (>10 000 h).

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą handlową produktów Geotek Ltd  i do kontaktu z nami!

Udostępnij: