Modernizacja maszyny pomiarowej? Daj swojej CMM nowe życie…

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe CMM to inwestycja na lata, rzadko zużywają się do tego stopnia, że wymagają wymiany. Warto więc podejmować działania, które zapewnią starszym systemom niezawodność na kolejne lata. Takim właśnie działaniem jest modernizacja współrzędnościowej maszyny pomiarowej – doskonała alternatywa dla zakupu nowego urządzenia, służąca przywróceniu maszynie CMM pełnej wydajności. 

Modernizacja może obejmować różny zakres: od aktualizacji oprogramowania i zastąpienia obecnie używanego software’u nowym, aż do pełnego retrofitu czyli unowocześnienia maszyny pomiarowej CMM przez wymianę kontrolerów i sensoryki.

W Smart Solutions oferujemy różny zakres modernizacji CMM, w zależności od sytuacji i oczekiwań klienta, stanu urządzenia i założeń budżetu.

Zakres naszej oferty określamy wspólnie z klientem, w oparciu o wszechstronną analizę przypadku. 

Nasza oferta na modernizację czy retrofit odpowiada na realne, indywidualne potrzeby klienta poprzez oferowanie nowoczesnych, optymalnych rozwiązań, dopasowanych do ich potrzeb i oczekiwań.

Mały retrofit czyli...

Mały retrofit czyli wymiana lub aktualizacja oprogramowania pomiarowego.

Modernizacja maszyn pomiarowych CMM przebiega częściowo lub całościowo. W pierwszym przypadku mały retrofit oznacza wymianę oprogramowania pomiarowego z zachowaniem dotychczasowego kontrolera numerycznego. Aktualizacje oprogramowania dotyczą przeważnie „młodszych” maszyn CMM.

Instalowany software powinien wyróżniać się funkcjonalnością, kompleksowością zastosowania i prostym, intuicyjnych interfejsem. Program CMM Manager, który oferujmy naszym klientom współpracuje z większością urządzeń pomiarowych funkcjonujących na rynku, pochodzących od różnych producentów. Jest to obecnie wiodące oprogramowanie metrologiczne, które obsługuje  kontrolery większości  producentów maszyn CMM. Modernizujemy więc nie tylko maszyny LK Metrology, które sprzedajemy, ale także praktycznie wszystkie inne – Zeiss, DEA, Hexagon, B&S, Aberlink, Coord3, Sheffield, Leitz, Mitutoyo czy Renishaw.

Duży retrofit? Co zyskam?

Duży retrofit czyli pełna modernizacja współrzędnościowej maszyny pomiarowej.

To druga możliwość modernizacji CMM. W tym przypadku duży retrofit oznacza  kompletną wymianę sterownika CNC oraz systemu komputerowego. W zależności od stanu urządzenia retrofit może dodatkowo obejmować wymianę innych komponentów: skala pomiarowa, głowica odczytowa, układ pneumatyczny i innych.

Duży retrofit CMM to rozwiązanie dla maszyn „starszych”.

Zakresy modernizacji CMM

  • Mały retrofit pod tym pojęciem kryje się najczęściej najprostsza możliwa modernizacja.
  • Najczęściej  polega na instalacji lub aktualizacji oprogramowania pomiarowego CMM Manager na użytkowanej maszynie.
  • Dodatkowo przy okazji małego retrofitu klienci często decydują się na inwestycję w kamery DEVA oraz moduł CMM Manager GEAR.
  • W zakres małego retrofitu wchodzi też coraz częściej instalacja skanera na maszynie CMM.
  • Duży retrofit to nic innego jak modernizacja maszyny współrzędnościowej, polegająca na wymianie sterowania na maszynie.
  • Wymieniamy sterowanie na kontrolery firm LK Metrology, Nikon Metrology lub Renishaw.
  • Przy tym typie dużego retrofitu bardzo często konieczna jest wymiana liniałów, okablowania czy głowicy. 
  • Przed podjęciem decyzji o zakresie modernizacji wraz z klientami wykonujemy analizę warunków technicznych oraz P&L dla projektu. Dzięki temu mapowaniu proces modernizacji optymalne odpowiada na obecne i przyszłe potrzeby.

Korzyści z modernizacji maszyn CMM

Korzyści z modernizacji maszyny pomiarowej mają wieloraki wymiar – techniczny, finansowy, ekologiczny.

Zwiększenie wydajności sprzętu i uzyskanie szybkich rezultatów dzięki nowemu oprogramowaniu pomiarowemu, przełoży się na efektywność pracy, rentowność produkcji i zadowolenie klientów.  Przedłużenie żywotności maszyny oznacza oszczędności, zarówno w zakresie ograniczenia kosztów napraw, jak i  braku przestojów. Obniżenie bieżących kosztów konserwacji i serwisowania oraz zmniejszenie ryzyka awarii i przestojów przyczynią się do szybszego zwrotu inwestycji w retrofit. 

Nakłady finansowe na retrofit są nieporównywalnie niższe niż w przypadku zakupu nowej maszyny CMM. Decyzja o retroficie jest także korzystna z punktu widzenia ekologii i dzialania na rzecz planety, gdyż daje zmniejszenie śladu węglowego  przy zachowaniu najwyższej funkcjonalności i wydajności 

Koszty modernizacji?

Koszt modernizacji maszyny współrzędnościowej nie zależą od jednego parametru.

Opłacalność  modernizacji  zależy chociażby od wielkości maszyny, jej wieku, stanu zużycia oraz samego zakresu modernizacji.

Należy także uwzględnić, że większość maszyn pomiarowych jest zainstalowana w pomieszczeniach kontroli jakości, więc samo ich wyprowadzenie np. w celu zastąpienia nową maszyną może być problematyczne logistycznie i kosztowne.  Estymacja kosztów powinna zatem uwzględniać dodatkowe nieoczywiste elementy jak zakłócenia w procesie produkcji. 

Smart Solutions ma doświadczenie i referencje w  modernizacjach, retrofitach oraz usługach kalibracji i wzorcowania łącznie z poprawkami w mapie dla maszyn CMM wszystkich wiodących światowych producentów. Zapraszamy do kontaktu z nami po diagnozę dla posiadanych maszyn CMM.

Udostępnij: