Geotek MSCL-S

Standardowy wielosensorowy skaner rdzeni MSCL-S

Analiza rdzeni za pomocą urządzeń serii Geotek MSCL jest kluczowym krokiem w wielu zastosowaniach geologicznych, takich jak badania paleoklimatyczne, eksploracja złóż minerałów, ropy i gazu, geometalurgia, geotechnika. Działanie MSCL-S polega na automatycznym przesuwaniu rdzenia jednocześnie pod wieloma różnorodnymi sensorami geofizycznymi i geochemicznymi, zintegrowanymi w jednym zestawie. Dane zapisywane są z zachowaniem informacji o głębokości w odwiercie. Zaletą wieloparametrowego skanowania jest możliwość analizy korelacji między parametrami na spójnych zbiorach danych i wykresach, co ułatwia pozyskanie dodatkowych informacji o litologii rdzenia.

Możliwe jest skanowanie w tubach całych lub rozciętych rdzeni osadowych, nawet nieskonsolidowanych, oraz całych lub ciętych rdzeni skalnych w tubach, lub luzem. Zależnie od potrzeb pomiary mogą być wykonywane w zadanych odległościach od 1 do 100 mm, z dokładnością pozycji wyższą niż 0,1 mm. W razie potrzeby można też rozbudować istniejący zestaw o nowy sensor.

Sensory dostępne w BoxScan:

  • Ultrawysokiej rozdzielczości liniowa kamera kolorowa RGB z automatyczną ostrością i ekspozycją, dedykowane oświetlenie światłem białym oraz UV;
  • Spektrofotometr dla ilościowego pomiaru koloru (RGB i system Munsell);
  • Spektrometr bliskiej podczerwieni albo kamera hiperspektralna dla identyfikacji minerałów w zakresie widma VNIR i SWIR;
  • Analizator fluorescencji rentgenowskiej Olympus Vanta XRF albo przepłukiwany helem XRF Geotek dla analizy chemicznej;
  • Pętlowe i punktowe sensory podatności magnetycznej;
  • Liniowy skaner laserowy dla szczegółowej rejestracji topografii rdzenia (np. kąty pęknięć) i pozyskania informacji o parametrach geotechnicznych;
  • Pomiar prędkości dźwięku (P-wave) przy uzyciu tłoczkowych lub rolkowych transduktorów;
  • Bezkontaktowy pomiar oporności elektrycznej dla nasyconych osadów;
  • Wyznaczanie porowatości i gęstości z małym źródłem promieniowania gamma Cs-137;
  • Pomiar całkowitej i widmowej naturalnej radioaktywności gamma.