Geotek BOXScan

Geotec BoxScan to modułowa, wielosensorowa platforma do wydajnego skanowania rdzeni ułożonych w skrzynkach. Parametry skanowania dla każdej skrzynki, a nawet każdego metra rdzeni, mogą zostać zoptymalizowane pod względem częstotliwości, typu pomiarów i czasu integracji. Dzięki temu można uzyskać znaczne oszczędności czasu w pracach wymagających szybkich wyników. Do skanowania 6 parametrów fizycznych w BoxScan wystarcza jeden technik, pomiary są zautomatyzowane i bezinwazyjne, co zmniejsza ryzyko błędów ludzkich i naruszenia materiału rdzeni.

Sensory dostępne w BoxScan:

  • Ultra-wysokiej rozdzielczości liniowa kamera kolorowa RGB z automatyczną ostrością i ekspozycją, dedykowane oświetlenie światłem białym oraz UV;
  • Spektrometr bliskiej podczerwieni dla identyfikacji minerałów w zakresie widma VIS, VNIR i SWIR;
  • Analizator fluorescencji rentgenowskiej Olympus Vanta XRF dla analizy chemicznej;
  • Punktowy sensor podatności magnetycznej;
  • Liniowy skaner laserowy dla szczegółowej rejestracji topografii rdzenia (np. kąty pęknięć) i pozyskania informacji o parametrach geotechnicznych.